ŽILKA IGOR - ŽILKOVÁ IVETA - GOEBELS ŽILKOVÁ ZUZANA - Agentúrna Kancelária Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - 0917 921 927 - kontaktný email - Mnohoročné skúsenosti, dlhodobá starostlivosť

Viac info

V poistení osôb ponúkame našim klientom okrem výhodného zhodnotenia finančných prostriedkov aj nezanedbateľnú ochranu ich života a zdravia počas celej doby trvania poistenia.

Poistenie osôb

Programy poistenia osôb ponúkajú výhodné zhodnotenie vložených prostriedkov a zároveň zabezpečenie pre prípad nečakaných udalostí. Programy okrem poistenia pre prípad smrti alebo dožitia obsahujú aj ďalšie spektrum úrazových poistení a iných pripoistení.

Poistenie detí

Deti sú tým najcennejším čo máme. Uvedomujeme si to aj v našej spoločnosti, a preto sme pripravili poistenie vhodné tak pre nich ako aj pre vás. Kapitálové a investičné životné poistenie pre deti so sporením je výhodná investícia, ktorá ochráni vaše dieťa v prípade, kedy to bude najviac potrebovať a súčasne mu zabezpečí čo najhladší vstup do dospelosti.

Poistenie seniorov
Naše poistenie pre seniorov vám pomôže zmierniť finančnú záťaž v nepredvídaných životných situáciách a poslúži vám až do 95. roku života.