ŽILKA IGOR - ŽILKOVÁ IVETA - GOEBELS ŽILKOVÁ ZUZANA - Agentúrna Kancelária Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - 0917 921 927 - kontaktný email - Mnohoročné skúsenosti, dlhodobá starostlivosť

Viac info

Poistenie vozidiel MOJE AUTO je komplexné poistenie motorových vozidiel s rozsahom poistnej ochrany, ktorá môže zaŕňať povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie ako aj asistenčné služby a právnu pomoc. Poistenie je dostupné ako jeden zo 4 balíkov - COMFORT, PLUS, EXTRA alebo MAX.

Výhody:

 

 • komplexnosť - na uzatvorenie PZP, havarijného poistenia a ďalších poistení postačí 1 zmluva
 • flexibilita - možnosť výberu zo 4 balíkov krytia a 2 spoluúčastí
 • jednoduchosť - uzatvorenie je rýchle a jednoduché
 • viac ako 600 zmluvných servisov
 • rýchla výplata poistného plnenia

 

Čo si môžete poistiť:

 

 • zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou poisteného vozidla
 • vozidlo uvedené v poistnej zmluve a:
  • doplnková výbava vozdila
  • dodatočná audio výbava
  • batožina prevážaná v osobných vozidlách, maximálne však do výšky poistnej sumy uvedenej v poistnej zmluve
 • vodič a osoby prepravované v poistenom vozidle
 • právna pomoc
 • finančná strata
 • asistenčné služby