ŽILKA IGOR - ŽILKOVÁ IVETA - GOEBELS ŽILKOVÁ ZUZANA - Agentúrna Kancelária Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - 0917 921 927 - kontaktný email - Mnohoročné skúsenosti, dlhodobá starostlivosť

Ako sa poistiť?

Pre viac informácií a uzatvorenie poistenia nás kontaktujte cez 
Kontaktný Formulár.

Kontakty

Agentúrna kancelária
Mobil: 0917 921 927
Kontaktný e-mail
Žilka Igor
Mobil: 0905 616 208
Tel.: 043/4293 523
E-mail: Zilka@os.allianz.sk
Žilková Iveta
Mobil: 0918 968 802
Tel.: 043/4293 523
E-mail: Iveta.Zilkova@os.allianz.sk
Goebels Žilková Zuzana
Mobil: 0908 470 074

 

Vždy je dobré mať poruke spoľahlivú asistenčnú službu, ktorá sa o vás postará v neočakávaných situáciách na vašich cestách autom.

Kto je poskytovateľom asistenčných služieb?

Allianz Assistance je asistenčná spoločnosť, ktorá je jedným z popredných odborníkov zameraných na pomoc cestujúcim v núdzi. Služby technickej, zdravotníckej, právnej asistencie a služby home assistance sú poskytované buď priamo, alebo prostredníctvom zmluvných partnerov.

Kto využíva asistenčné služby?

Asistenčné služby sa vzťahujú na vozidlo poistené v PZP alebo v havarijnom poistení. Tieto služby sú určené pre dvojstopové vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou do 3,5 tony s platným slovenským osvedčením o evidencii, resp. technickým preukazom.

Počet osôb, na ktoré sa asistenčné služby vzťahujú, je obmedzený počtom sedadiel uvedeným v osvedčení o evidencii vozidla.

Kde a kedy možno využiť asistenčné služby?

Asistenčné služby možno využívať v Slovenskej republike a vo všetkých ostatných krajinách Európy vrátane európskej časti Ruska a európskej časti Turecka. Asistenčné služby sa neposkytujú v Moldavsku a Bielorusku.

Ak vznikne v jednom poistnom období viac škôd, je možné asistenčné služby využiť opakovane.

Aký je rozsah asistenčných služieb?

 

Ako postupovať, keď potrebujete využiť asistenčné služby?

V prípade núdze sa telefonicky spojte s asistenčnou centrálou Allianz Assistance, ktorá je k dispozícii 24 hodín denne, 365 dní v roku.

Ak voláte z zo Slovenska alebo z mobilného telefónu, voľte číslo 02 529 33 112.
Ak voláte zo zahraničia, voľte číslo + 421 2 529 33 112.

Uveďte operátorovi nasledujúce informácie:

-          Vaše meno a priezvisko

-          čo sa Vám stalo

-          telefónne číslo, z ktorého voláte

-          miesto, kde sa presne nachádzate

-          typ vozidla, farbu a evidenčné číslo (EČ)

-          VIN vozidla.

Operátor na základe informácií rozhodne o spôsobe pomoci. Dbajte na jeho pokyny.

Upozornenie: Služby Allianz Assistance sa poskytujú iba v prípade, ak v prípade núdze kontaktujete Allianz Assistance, ktorá potrebnú pomoc sprostredkuje v sieti svojich zmluvných partnerov a je k dispozícii 24 hodín denne.

 

Koľko stojí služba Allianz Assistance?

K povinnému zmluvnému poisteniu

-          Asistenčné služby Štandard:

o   k modulom Basic a Štandard: 3,29€/ročne

o   k modulu Optimal: zadarmo

-          Asistenčné služby Lady Assistance:  ku všetkým modulom:  5€/ročne

-          K modulu Ostatné Vozidlá sa asistenčná služba nedojednáva

K havarijnému poisteniu

-          Pre všetkých klientov: zadarmo

17.02.2016