ŽILKA IGOR - ŽILKOVÁ IVETA - GOEBELS ŽILKOVÁ ZUZANA - Agentúrna Kancelária Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - 0917 921 927 - kontaktný email - Mnohoročné skúsenosti, dlhodobá starostlivosť

Ako sa poistiť?

Pre viac informácií a uzatvorenie poistenia nás kontaktujte cez 
Kontaktný Formulár.

Kontakty

Agentúrna kancelária
Mobil: 0917 921 927
Kontaktný e-mail
Žilka Igor
Mobil: 0905 616 208
Tel.: 043/4293 523
E-mail: Zilka@os.allianz.sk
Žilková Iveta
Mobil: 0918 968 802
Tel.: 043/4293 523
E-mail: Iveta.Zilkova@os.allianz.sk
Goebels Žilková Zuzana
Mobil: 0908 470 074

1)      Znížite si daňový základ a usporíte na dani z príjmu.

2)      Významne si zvýšite dôchodok z 2. piliera

3)      Neplatíte daň z dosiahnutých výnosov.

4)      Nížke poplatky v 2. pilieri sa vzťahujú aj na dobrovoľné príspevky.


Daňovo zvýhodnená forma investovania

Suma preukázateľné zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie je do 31.12.2016 nezdaniteľnou časťou základu dane, a to do výšky 2% zo základu dane zisteného z príjmov zo závislej činnosti alebo príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Maximálnu výšku nezdaniteľnej časti základu dane určuje § 11 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Pre rok 2016 je maximálna výška dobrovoľných príspevkov, ktoré môžu znížiť základ dane, ohraničená sumou 1029,60 eur.

Poslať si však môžete aj viac. Iba vy rozhodujete, kedy a koľko zaplatíte. Dobrovoľné príspevky sú vaším súkromným majetkom a sú predmetom dedenia. Vaša investičná stratégia platí rovnako aj pre dobrovoľné príspevky. V dlhopisovom fonde využijete garanciu a v akciovom fonde využijete potenciál rastu a nízke poplatky.

Ako použijete nasporenú sumu rozhodnete iba vy. Buď sa za ne tiež zakúpite doživotný dôchodok, alebo si ich necháte pri odchode do dôchodku vyplatiť na váš účet. Napríklad aj všetko naraz a bez zdanenia.

 

Zdroj: Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.